آموزش رایتینگ

قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال

By ۹ مرداد ۱۳۹۷ No Comments
قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال

قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال

آموزش رایگان برای مدرسین و متقاضیان آیلتس

قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال

رایتینگ تسک ۱ جنرال

در قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال ، نحوه پاسخگویی به تسک یک جنرال آموزش داده میشود و اگر آموزش های مربوط به رایتینگ آکادمیک را هنوز مطالعه نکرده اید، با مراجعه به لینک مربوطه در دسترس می باشند.

در رایتینگ تسک یک جنرال از داوطلبان آزمون خواسته میشود تا در پاسخ به موقعیتی که فهرست نکات اصلی آن در پرسش آمده است، نامه ای بنویسند. این نامه همواره از داوطلب اطلاعاتی را می خواهد و یا موقعیتی را میخواهد که باید توضیح دهد. نامه میتواند غیر رسمی ( به یک دوست )، نیمه رسمی ( به یک همکار ) یا رسمی ( به دبیر یک روزنامه ) باشد.

سنجش توانایی های داوطلب برای مشارکت در یک موقعیت مکاتبه ای با هدف انجام کارکردهای زیر انجام می پذیرد :

 • اطلاعات حقیقی عمومی متناسب با context را بخواهد (elicit) و ارائه دهد (provide).
 • نیازها ، خواسته ها ، خوشایندها و ناخوشایندها را بیان کند.
 • نظرات ( دیدگاه ها ، گلایه ها و شکایت ها و امثال آن ) را بیان کند.

زبان آموزان ما حتما باید ساختار هایی که در تسک ۱ جنرال وجود دارند را بشناسند. بیایید به یک رایتینگ نمونه بنگریم و مولفه های آن را تجزیه و تحلیل کنیم.

 1. توصیفی از موقعیتی که باید به آن پاسخ داده شود.
 2. فردی که نامه را خطاب به او می نویسید.
 3. سه نکته مهم فهرست شده (bullet points) که شرط لازم پاسخگویی است.
 4. موقعیت آغازین یا افتتاحیه – چگونه باید نامه را آغاز کنید. این بخش همچنین شما را درباره سبک نوشتن نامه راهنمایی میکند.

ارزیابی :

زبان آموزان حتما باید بر آن معیارهای ارزیابی که آزمون گیرندگان در هنگام نمره دهی نامه به کار میگیرند، متمرکز شوند( Band Descriptors ). با استفاده از توصیفگرهای نمره های آزمون جنرال بر بخش های مشخص (یا های لایت) شده تمرکز کنید.

 1. هدف – دلیل نوشتن نامه در پیوند با task ارائه شده.
 2. لحن – سبکی که این نامه بدان سبک نگاشته شده است. گزینش های واژگانی ( lexical choices ) و ساختارهای دستوری ( grammatical structure ) رسمی یا غیر رسمی/ شخصی ( informal / personal ) خواهد بود.
 3. قالب – قالب نامه (format ، تعارفات آغازین و پایانی و استفاده از پاراگرافها)
 4. نکات فهرست شده – پرداختن به رایتینگ با مطرح کردن ( presenting )، گنجاندن ( covering )، برجسته کردن ( highlighting ) و بسط سه نکته فهرست شده ( bullet points ).

برگرفته از Band Descriptors –  توصیفگرهای عمومی تسک ۱ جنرال

نمره ۸

 • تمام شرایط لازم که از ما خواسته شده را در حد کفایت در بر میگیرد.
 • ویژگی های کلیدی و نکات مهم فهرست شده (bullet points) را به شیوه ای واضح و مناسب ارایه میدهد، برجسته ( های لایت ) میسازد و با مثال شرح میدهد ( illustrate ).

نمره ۷

 • تمام شرایط لازم که از ما خواسته شده را در بر میگیرد.
 • رایتینگ جنرال هدفی مشخص ارایه میدهد و لحنی یکدست و مناسب دارد.
 • به وضوح ویژگی های اصلی و نکات مهم فهرست شده ( bullet points ) را ارایه میدهد و آنها را برجسته می سازد اما میتوان آن را کاملتر بسط داد.

نمره ۶

 • به task requirements می پردازد.
 • رایتینگ جنرال هدفی ارایه میدهد که روی هم رفته واضح است، ممکن است در مواردی لحن یکدست نباشد.
 • ویژگی های کلیدی و نکات مهم اصلی ( bullet points ) را ارایه میدهد و در حد کفایت مشخص میسازد اما جزئیات ممکن است بی ربط ، نامناسب یا نادقیق باشند.

نمره ۵

 • معمولا به آن چیزی که خواسته شده می پردازد؛ در مواردی ممکن است قالب (فرمت) نامناسب باشد.
 • رایتینگ جنرال ممکن است هدفی برای نامه ارایه دهد که در مواردی واضح نباشد؛ لحن ممکن است متغیر و گاهی نامناسب باشد.
 • ویژگی های کلیدی و نکات مهم فهرست شده ( bullet points ) را ارایه می دهد اما به اندازه کافی به آنها نمی پردازد؛ ممکن است به تمرکز بر (بعضی) جزئیات گرایش داشته باشد.

نمره ۴

 • میکوشد به به ان چیزی که خواسته شده بپردازد، اما تمام ویژگیهای کلیدی و نکات مهم اصلی (bullet points ) را در بر نمیگیرد؛ چهارچوب ممکن است درست نباشد.
 • رایتینگ جنرال نمیتواند هدف نامه را به وضوح توضیح دهد؛ لحن ممکن است نامناسب باشد.
 • ممکن است ویژگیهای کلیدی و نکات مهم اصلی (bullet pints) از جزئیات تفکیک نشوند؛ برخی قسمتها ممکن است ناروشن ، نامربوط ، تکراری و یا نادقیق باشند.

(۱) هدف – دلیل نوشتن نامه در پیوند با Task Requirements ارایه شده

نامه باید به وضوح هدف از نوشتن آن را نشان دهد. آیا نامه شکوائیه است یا نامه ارایه پیشنهادها یا نامه درخواست؟ آزمون گیرنده (مصحح) باید بتواند به وضوح تشخیص دهد نامه درباره چه موضوعی است و آیا به آن چه که خواسته شده ربط دارد یا نه. زبان آموز حتما باید موقعیتی را که به اختصار در پرسش توصیف شده درک کند تا پاسخ او به طرز مناسبی (به قول قدیمی ها به نحو مقتضی) به تکلیف مربوط باشد.

(۲) لحن – سبک نگارش نامه است. گزینش های واژگانی ( lexical choices ) و ساختهای دستوری ( grammatical structures ) رسمی یا غیر رسمی / شخصی ( informal/personal ) خواهند بود.

لحن نامه براساس موقعیت مطرح شده تعیین خواهد شد و اغلب به وضوح میتوان آن را از نوع سلام و تعارفات ارایه شده در پرسش تشخیص داد. اگر نامه با Dear Sir/Madam آغاز شود، رسمی و خطاب به فردی خواهد بود که او را نمی شناسید. این نامه از لحاظ واژه ها و ساختهای دستوری که به کار میبرید رسمی تر (از معمول) خواهد بود. اگر نامه با Dear …. آغاز شود غیر رسمی یا شخصی ( احتمالا حد وسط رسمی و غیر رسمی ) خواهد بود و معمولا خطاب به کسی نوشته می شود که او را می شناسید. اگر با مخاطب نامه کاملا از نزدیک آشنا باشید، نامه شخصی تر خواهد بود و در آن گزینه های زبانی غیر رسمی تری (خودمانی تری) به کار خواهد رفت. اگر نام فرد مخاطب که مثلا همکارتان است را بدانید، نامه غیر رسمی و مودبانه (حد میانه رسمی و غیر رسمی) تا خودمانی و صمیمانه خواهد بود.

(۳) قالب ( فرمت ) – قالب نامه ( تعارفات آغازین و پایانی و استفاده از پاراگرافها )

هر نامه باید در قالب نامه نوشته شود. علاوه بر چند پاراگراف ، نامه باید شامل تعارفات آغازین و پایانی باشد. همواره بهترین کار این است که برای هر نکته مهم فهرست شده ( bullet point ) یک پاراگراف جدا در نظر بگیرید تا آزمون گیرنده (مصحح) حتما بتواند به وضوح تک تک نکات فهرست شده ( bullet points ) را دریابد. بعلاوه، نام شما حتما باید در پایان نامه بیاید. نیازی به نوشتن نشانی نیست (چون آزمون گیرنده قرار نیست پاسخ دهد)!

(۴) نکات مهم فهرست شده – پاسخ دادن به آنچه که از ما میخواهد با مطرح کردن ( presenting )، گنجاندن ( covering )، برجسته کردن ( highlighting ) و بسط دادن ( extending ) سه نکته فهرست شده.

برای پرداختن به تمام بخش های رایتینگ ، نامه باید در بردارنده هر سه نکته فهرست ( three bullet points ) باشد. هرکدام از نکته ها باید همراه با اطلاعات پشتیبان ( برجسته سازی highlighting ) و بسط ( extension ) ارایه شود. هر نکته فهرست شده ( bullet point ) اغلب حاوی بیش از یک ایده است و حتما باید هر ایده ای را که در آنها آمده است (در نامه) مطرح کنیم.

بایدها و نبایدهای رایتینگ تسک ۱ جنرال

بایدها

نبایدها

هدف موقعیت و همبافت (context) که قرار است توصیف کند را درک کنید از عبارتهای پرسش عینا تقلید نکنید
هدفی واضح (و بی ابهام) ارایه دهید در درک موقعیت اشتباه نکنید. به زمانهای فعلی به کار رفته در توصیف دقت کنید
دلیلی برای نگارش نامه خود ذکر کنید از گنجاندن اطلاعات نامربوط که موقعیت توصیف شده را مبهم میسازند پرهیز کنید
لحن از (سلام و) تعارفات آغازین که به شما ارایه شده است به عنوان راهنمایی برای تشخیص لحن نامه بهره گیرید در نامه لحنهای گوناگون را درهم نیامیزید
از لحن متناسب با انچه که از شما خواسته شده بهره گیرید اگر مخاطبتان یک همکار یا فردی غریبه است خیلی خودمانی و صمیمی نشوید
از واژه ها و ساختارهای دستوری متناسب با لحن استفاده کنید اگر مخاطبتان یک دوست است خیلی رسمی ننویسید
در تمام نامه لحن شما باید یکدست باشد
فرمت (قالب) از قالب (فرمت) نامه برای نگارش نامه خود استفاده کنید نشانی ننویسید
از تعارفات (معمول) در آغاز و پایان نامه بهره گیرید از قالب مقاله استفاده نکنید
(پایان) نامه خود را امضا ( اسم و فامیل )کنید از یادداشت نویسی و فهرست نویسی بپرهیزید
از پاراگراف (بندی) استفاده کنید
نکات فهرست شده تمام نکات فهرست شده را در نامه بیاورید حتی یک نکته فهرست شده را از قلم نیندازید
تک تک بخشهای هر نکته فهرست شده را در نامه بگنجانید از گنجاندن تنها بخشی از نکته فهرست شده در نامه (و از قلم انداختن بقیه آن) بپرهیزید
 مراقب کاربرد “and” و صورتهای جمع در نکات فهرست شده باشید عبارتهای نکات فهرست شده را عینا تقلید نکنید
هر نکته را با برجسته کردن (highlighting) و بسط دادن (extending) آن مطرح کنید

قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال در ادامه قسمت های گذشته آموزش رایگان در اسکیل رایتینگ است و در تلاش است که بتواند یادگیری آیلتس را برای زبان آموزان و مدرسین در دو بخش آکادمیک و جنرال ملموس تر کند.

[vc_empty_space]

مدرس دوره : دکتر امیر اشراق

امیدواریم قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال برای کاربران آیلتسی مفید واقع شده باشد. منتظر بخش های بعدی آموزش رایتینگ باشید.

[stm_multy_separator]

[Sassy_Social_Share style=”background-color:transparent;”]

❗لطفا حقوق کپی رایت را رعایت فرمایید و مطالب منتشر شده را از طریق باکس اشتراک گذاری با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

[vc_empty_space height=”20px”][vc_message message_box_color=”white”]

نظر شما در مورد قسمت اول آموزش رایتینگ جنرال چیست ؟ آیا این مطلب را مفید دانستید ؟

[/vc_message][stm_post_comments]
روابط عمومی

روابط عمومی

مجموعه ای از بهترین اساتید در ایران آیلتس جمع شده اند تا شما نگران وقت و هزینه خود نباشید. ما بهترین شرایط را برایتان فراهم آورده ایم و از آغاز تا پایان راه در کنارتان هستیم. از این رو ابتدا پیشنهاد میکنیم وارد صفحه زبان آموزان شده تا ویدیوها و نظرات زبان آموزان ادوار گذشته را مشاهده کرده و آگاهانه انتخاب کنید.

Leave a Reply