زبان آموزان

نظرات زبان آموزان از زبان خودشان
پارمیس محقق [ نمره ۸]
سپیده نکویی [ نمره ۸]

کارنامه برخی زبان آموزان

برای مشاهده کارنامه هر زبان آموز به صورت واضح ، از Zoom (?) مرورگر خود استفاده نمایید.

محمدحسین اخوان [ نمره ۸]
سید حمیدرضا حسینی [ نمره ۷]
عطا بابایی [ نمره ۷]
میلاد زارع نیا [ نمره ۶٫۵]

ویدیوهای نظرات برخی از زبان آموزان

همچنین میتوانید ویدیوهای اساتید و مدرسان را در صفحه ایران آیلتس مشاهده نمایید.