ایران آیلتس Iran Ielts

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

کلاس Pre-IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : تعداد جلسات براساس تعیین سطح مشخص می شود
محل برگزاری : در محل دفتر ایران آیلتس
سرفصل ها : سرفصل های دوره PRE-IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

سرفصل های دوره Pre-IELTS
ایران آیلتس Iran Ielts

کلاس آمادگی IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : تعداد جلسات براساس تعیین سطح مشخص می شود
محل برگزاری : در محل دفتر ایران آیلتس
سرفصل ها : سرفصل های دوره آمادگی IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

کلاس Post IELTS

کلاسهای آمادگی آیلتس IELTS

نوع کلاس : خصوصی
طول هر جلسه : یک ساعت و نیم
تعداد جلسات : تعداد جلسات براساس تعیین سطح مشخص می شود
محل برگزاری : در محل دفتر ایران آیلتس
سرفصل ها : سرفصل های دوره POST IELTS
اساتید : استاد اشراق / استاد شهبازلو

زبان آموزان - تدریس خصوصی آیلتس

کارگاه های آموزشی

در صورت شرکت در هر یک از کارگاه های آیلتس ، یک آزمون آزمایشی آیلتس به صورت رایگان به شما تعلق خواهد گرفت.

زمان برگزاری کارگاه ها و رویدادها